ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КАРТА „СПЕЦИАЛЕН КЛИЕНТ“

I. Организатор на кампанията

Кампанията се организира от Галакси Инвестмънт Груп. Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на промоцията на www.royalbeachmall.com Организаторът си запазва правото да променя и допълва Официалните правила.

II. Продължителност на кампанията

Кампанията се организира за периода 30.05.2018 по 30.09.2018г.

III. Територия на промоцията

Кампанията се организира и провежда на територията на Роял Бийч Мол, Слънчев бряг.

IV. Механизъм

Карта „Специален клиент“ е карта за отстъпки, които картодържателят получава при представяне на картата преди заплащане на покупка в избрани търговски обекти в Роял Бийч Мол, маркирани чрез специален стикер, поставен на витрината на обекта. Всички търговски обекти, включени в кампанията можете да откриете на официалния сайт на Роял Бийч Мол - www.royalbeachmall.com. Размерът на отстъпката за картодържатели на карта “Специален клиент" е индивидуална за всеки магазин и е описана на www.royalbeachmall.com. Картата “Специален клиент" може да бъде използвана неограничен брой пъти в съответните магазини, но не важи за вече намалени стоки. Картата „Специален клиент“ е валидна за периода 30.05.2018 - 30.09.2018 г.

V. Прекратяване на кампанията

Организаторът има правото да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на кампанията, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея. Галакси Инвестмънт Груп си запазва правото да променя настоящите Общи условия, в т.ч. условията за ползване на карта “Специален клиент", както и да прекрати кампанията по всяко време без предизвестие.

VI. Съдебни спорове

Потенциални спорове между организатора и картодържателите ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд. Картодържателите и търговските магазини се задължават да спазват Общите условия на кампанията и официалните правила, достъпни на официалната страница на Роял Бийч Мол www.royalbeachmall.com за периода на кампанията. Повече информация може да получите и на телефон +359 879 24 94 93 С участието си в кампанията картодържателите и търговските марки се съгласяват с Официалните правила.


Описание на ползвани остстъпки:

U.S. Polo Assn. - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Altinbas - 15% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Subra Pharmacy -
10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Textura -
10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Original Marines - 10%
отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Rozini Sportswear - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Flair - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Contе́ - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Aquamarine - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Moonstone - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Petek 1855 - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Samsonite - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Indigo - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Refan - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Gentleman - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Bо́boli - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Eclipse Galleria - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Cuore - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Djofra Fashion - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Adelly Men's Fashion - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Za-za Underwear - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Linette boutique - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Doll & Cat - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
Enter Sport - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.
D_stores - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.