ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КАРТА „СПЕЦИАЛЕН КЛИЕНТ“

I. Организатор на кампанията

Кампанията се организира от Галакси Инвестмънт Груп. Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на промоцията на www.royalbeachmall.com Организаторът си запазва правото да променя и допълва Официалните правила.

II. Продължителност на кампанията

Кампанията се организира за периода 30.05.2017 – 30.09.2017г.

III. Територия на промоцията

Кампанията се организира и провежда на територията на Роял Бийч Мол, Слънчев бряг.

IV. Механизъм

Карта „Специален клиент“ е карта за отстъпки, които картодържателят получава при представяне на картата преди заплащане на покупка в избрани търговски обекти в Роял Бийч Мол, маркирани чрез специален стикер, поставен на витрината на обекта. Всички търговски обекти, включени в кампанията можете да откриете на официалния сайт на Роял Бийч Мол - www.royalbeachmall.com , Размерът на отстъпката за картодържатели на карта “Специален клиент" е индивидуална за всеки магазин и е описана на www.royalbeachmall.com . Картата “Специален клиент" може да бъде използвана неограничен брой пъти в съответните магазини, но не важи за вече намалени стоки. Картата „Специален клиент“ е валидна за периода 30.05.2017 – 30.09.2017 г.

V.Прекратяване на кампанията

Организаторът има правото да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на кампанията, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея. Галакси Инвестмънт Груп си запазва правото да променя настоящите Общи условия, в т.ч. условията за ползване на карта “Специален клиент", както и да прекрати кампанията по всяко време без предизвестие.

VI.Съдебни спорове

Потенциални спорове между организатора и картодържателите ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд. Картодържателите и търговските магазини се задължават да спазват Общите условия на кампанията и официалните правила, достъпни на официалната страница на Роял Бийч Мол www.royalbeachmall.com за периода на кампанията. Повече информация може да получите и на телефон +359 879 24 94 93 С участието си в кампанията картодържателите и търговските марки се съгласяват с Официалните правила.

Описание на ползваните отстъпки:

Original Marines –10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Altinbas – 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Avenue Multi Brand – 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Adelly Men's Fashion – 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Aquamarines Shoes & Bags – 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Exess – 15% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

LTB – 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Textura –10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Samsonite & Petek 1855 – 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

MAXX – 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Za-Za Underwear – 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Vizion – 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Moonstone – 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Bolero – 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

New Silhouette - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Flair – 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Subra Pharmacy – 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които:

- не са на обявени промоционални цени

- не са с намалени цени

- не са продукти отпускани по лекарско предписание

Reflex – 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Snake – 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

La Scarpa – 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Rosa Impex – 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Cuore - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Eclipse Galleria - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Indigo - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Rozini Sportswear - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени.

Donna Accessories - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени

Doll & Cat - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени

Enter Sport - 10% отстъпка от стойността на стоки и/или услуги, които не са на обявени промоционални цени или намалени